SIX CHAIRS BOOKS – šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas

Arts of Living on a Damaged Planet

Autorius:  Anna Tsing, Heather Swanson, Elaine Gan, Nils Bubandt (sud.)
Pavadinimas: Arts of Living on a Damaged Planet
Leidėjas: Minnesota UP
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Žmogaus inicijuota klimato kaita trikdo daugelio rūšių gerbuvį- šios grėsmės akivaizdoje 'Arts of Living on a Damaged Planet' pasakojamos trapusavyje įsipainiojusias istorijos ir įvietinti naratyvai siųlo išeitį kaip skubius 'išgyvenimo menus'. Antologijoje surinkti antropologjos, ekologijos, mokslo tyrimų, meno, literatūros ir bioinformatikos tyrėjų darbai kuria kritinius ir kūrybinius įrankius bendram Antropoceno išgyevenimui.

Knygos temos sukasi apie dvi pagrindines figūras: Vaiduoklius, ir modernybės žiaurumo apsėstus gamtovaizdžius, ir Mostrus, arba tarprūšinį ir vidurūšinį socialumą.   

Tekstai: Karen Barad, Kate Brown, Carla Freccero, Peter Funch, Scott F. Gilbert, Deborah M. Gordon,  Donna J. Haraway, Andreas Hejnol, Ursula K. Le Guin, Marianne Elisabeth Lien, Andrew Mathews,  Margaret McFall-Ngai, Ingrid M. Parker, Mary Louise Pratt, Anne Pringle, Deborah Bird Rose, Dorion Sagan, Lesley Stern,  Jens-Christian Svenning

25.00 EUR

Object- Oriented Feminism

Autorius: K. Behar (sud.)
Pavadinimas: Object- Oriented Feminism 
Leidėjas: Minnesota UP
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Šioje knygoje surinkti tekstai tyrinėja feminizmo įsiveržimą į šiuolaikinius filosofinius diskursus, tokius kaip spekuliatyvusis realizmas, į objektą orientuotos ontologijos ir naujasis materializmas, kuriuos jungia atsigręžimas į daiktus, objektus ir medžiagą, kaip į pirminius tyrimo objektus.

Ši rinktinė parodo, o, drauge, ir formuoja į objektą orientuoto feminizmo vietą ilgoje ir įvairiose disciplinose matomoje feministinės teorijos istorijoje. Į objektą orientuotas feminizmas (OOF) išryškina tris pagrindinius aspektus feministinio mąstymo apie daiktus filosofijoje: politinį, apmąstant istorijas žmonių (įvairių rasių, moterų, vargšų), laikytų objektais; erotinį, siekiant sužadinti netikėtus daiktų susipainiojimus pasitelkiant humorą; etinį, atsisakant didžiųjų filosofinių teiginių ir pasirenkant kuklią etinę poziciją, pasiekiamą klystant.

Tekstai: Irina Aristarkhova, Karen Gregory, Marina Gržinić, Frenchy Lunning, Timothy Morton,  Anne Pollock, Elizabeth A. Povinelli, R. Joshua Scannell, Adam Zaretsky. 

26.00 EUR

The Nonhuman Turn

Autorius: R. Grusin (sud.)
Pavadinimas: The Nonhuman Turn
Leidėjas: Minnesota UP
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Ši knyga yra pirmoji, įvardijanti ir apibūdinanti - kartu šiais veiksmais ir suvienijanti - platų spektrą šiuolaikinių kritinių, teorinių ir filosofinių humanitarinių bei socialinių sričių tyrinėjimų po nežmogiškojo posūkio terminu. Kiekvienas iš siūlomų metodų stengiasi išstumti žmogų iš centrinės pozicijos, siekant išreikšti susirūpinimą ne-žmogumi, kiekvieno autoriaus įvardijamu skirtingai - kaip gyvūnas, kūnas, materialumas, technologijos ar organinės ir geofizinės sistemos.

Skirtingai nuo post-humanistinio posūkio, nežmogiškasis neseka teleologiniu suvokimu, kuris pradeda žmogumi ir veda į jo transformaciją į post-žmogų. Nežmogiškasis posūkis reikalauja sutikti, jog (perfrazuojant Bruno Latūrą) “mes niekada nebuvome žmonėmis”. Žmogus visada yra kartu (evoliucionuodamas, būdamas, bendradarbiaudamas) su ne-žmogumi.

Tekstai: Jane Bennett, Ian Bogost, Wendy Hui Kyong Chun, Mark B. N. Hansen, Erin Manning, Brian Massumi, Timothy Morton, Steven Shaviro, Rebekah Sheldon.

23.00 EUR

Alkibijadas

Autorius: Platonas, vertė - Vilius Bartninkas, komentarus parašė - Vytautas Ališauskas
Pavadinimas: Alkibijadas
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Antikoje Alkibijadas buvo laikomas geriausiu įvadu į Platono filosofiją. Tai dialogas, kuriame Sokratas aiškinasi kaip išugdyti tikrą politiką. Jo pašnekovas, jaunasis Atėnų elito atstovas Alkibijadas, nors, atrodytų, ir turėtų būti idealus tokio pokalbio partneris, kaip kad dažnai nutinka Platono Sokratui, toks toli gražu nėra. Nepaisant to, Sokrato įžvalgos apie tai, ką reiškia būti politiku, koks jo vaidmuo ir kokios atsakomybės, ataidi iki mūsų laikų netikėtai aktualiai. 

10.00 EUR

Like a Woman

Autorius:  Quinn Latimer
Pavadinimas: Like a Woman. Essays, Readings, Poems.
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: esė ir negrožinė literatūra, literatūra ir poezija
Turime: ✔

Judėdma nuo pietų Kalifornijos pietų ir centrinės Europos link, peržengdama geografijas ir žanrus, Quinn Latimer savo tekstais fiksuoja kultūros tikrumus ir jos šešėlius, migraciją ir perkėlimus, greta poetinės retorikos pasitelkia meno kritikos įrankius ir asmeninius pasakojimus.

Į knygą surinkti poetiniai ir esė tekstai, svyruodami tarp puslapio ir gyvo atlikimo, tyrinėja geneologijos ir įtakų klausimus, skurdą ir vietos privilegijas, architektūros ir kalbos santykį bei feministines rašymo, skaitymo ir meno kūrimo ekonomijas. Šokinėjant nuo užrašyto teksto prie įrašyto teksto, nuo vidinio ir išorinio balso poreikių, Like a Woman susigrąžina litaniją ir chorą tam, kad įsiklausytų į serijines ekstazes ir politines galimybes.

20.00 EUR

Critical Spatial Practice 9

Autorius: Andrew Herscher
Pavadinimas: Displacements. Architecture and Refugee
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: Architecture
Turime: 

Architektūros istorijoje, panašiai kaip ir globalioje politikoje, pabėgėliai egzistavo tik kaip žmonių perviršis; architektūros istorijos, tuomet, dažniausiai pristatydavo pabėgėlius kaip žmones be vietos. Andrew Herschnerio Displacements: Architecture and Refugee, devintoji serijos Critical Spatial Practice knyga, tyrinėja dažnai nutylimus, tačiau neišvengiamai svarbius  masinių žmonių perkėlimų ir architektūros ryšius (arba žmonių perkėlimo meną ir technologijas) nuo dvidešimto amžiaus pradžios iki šių dienų. Pebėgelius įvardydamas kaip šiuolaikybei esmingą kolektyvinį politinį subjektą, Herschneris mėgina atverti pabėgėlių architektūros istoriją, kurios papasakojimas gali pakeisti įprastas ne tik architektūros istorijos, bet ir pabėgėlių istorijos trajektorijas.

15.00 EUR

Charmidas

Autorius: Platonas, vertė - Alius Jaskelevičius
Pavadinimas: Charmidas
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Charmidas yra vienas iš Platono dialogų, kuriame Sokratas kalbina jauną ir populiarų vaikiną – Charmidą – apie tai, KĄ REIŠKIA BŪTI SANTŪRIAM? 

10.00 EUR

Mousse #59 - Vasara 2017

Dalyvauja: Rahel Aima, Basma Alsharif, Robert Barry, Andrew Berardini, Yann Chateigne Tytelman, Nick Currie, Aria Dean, Kevin Jerome Everson, Fredi Fischli and Niels Olsen, Orit Gat, Jarrett Gregory, Trix and Robert Haussmann, Jens Hoffmann, Adam Jasper, Stefan Kalmar, John Knight, Erkki Kurenniemi, Duane Linklater, Chus Martinez, ROBERTAS NARKUS, Kathy Noble, Hans Ulrich Obrist, Andrea Picard, Ana Teixeira Pinto, Seth Price, Johannes Raether, Kitty Scott, Leilah Weinraub, Julia Weist, Elvia Wilk, Lantian Xie, Yan Xing.

10.00 EUR

Mr. Peanut Drawings

Autorius:  Vincent Trasov, Jeff Khonsary (sud.)
Pavadinimas: Mr. Peanut Drawings
Leidėjas: New Documents
Skiltis: menininkų knygos
Turime: 

1970-aisiais Viktoras Trasovas apsivilko paties papier-mache technika pasigamintą žymios užkandžių kompanijos 'Planters Penaut Company' vizualinio ženklo kostiumą ir iš dalies pasisavino Mr. Peanut'o tapatybę. Iškart po to, 1974  m., menininkas surengė rinkiminę Mr. Peanut kampaniją (Vankuverio mero postui užimti) - savotišką dvidešimt dienų trukusį performansą, įgyvendintą drauge su Vankuverio meno bendruomene.  Riešutas greitai tapo integralia Trasovo meninės veiklos dalimi. Knygoje Mr. Peanut Drawings surinkta arti šimto menininko piešinių, lydimų Nancy Tousley tekstu.

40.00 EUR

Bedančiai/Toothless

Autorius: Inga Navickaitė
Leidėjas: Nepriklausoma leidyba
Skiltis: menininkų knygos

Tiražas: 30 
Stock: ✔

Bedančiai- kaimas, esantis Raseinių rajono savivaldybėje, Šiluvos seniūnijoje. Tėvai atsikraustė iš Kelmės rajono, taigi čia aš ir užaugau. 

Bedančių kaimas turi keturis dalykus, kuriuose yra būtina paminėti pasakojant apie šį kraštą svečiams: gamtos paminklą Gražųjį ąžuolą, Pirmojo pasaulinio karo karių kapinaites, Dubysos regioninio parko vardą bei 32 gyventojus, spėju, iš viso turinčius 32 dantis. 

35.00 EUR

Bas Jan Ader: Discovery File 143/76

Autorius: Marion van Wijk and Koos Dalstra (sud.)
Leidėjas: New Documents
Skiltis: monografijos, menininkų knygos
Stock: 

1976 m. menininko Bas Jan Aderio valtį 'the Ocean Wave' atsitiktinai rado ispanų žvejai. Nutolusi maždaug 150 mylių nuo Airijos krantų, ši jau buvo beprasmenganti vandenyne. Nyderlandų menininko valtis tuomet buvo perduota į La Coruna tolimesniems tyrimams. Dar vėliau - valtis buvo pavogta ir Aderio, kurio kūnas niekados ir nebuvo surastas, kultas jau buvo galutinai įtvirtintas. Šiame leidinyje, menininkai Marion van Wijk ir Koos Dalstra pristato savo dešimties metų detektyvinius tyrinėjimus mėgindami supinti kasas šiai pabirai istorijai.

45.00 EUR

Pilka bet ne pilka

Autorius: Algirdas Šeškus
Leidėjas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius.
Skiltis: monografijos, menininkų knygos
Stock: 

Bandant suprasti lietuvių fotografo Algirdo Šeškaus (1945) fenomeną, neverta orietuotis į standartinę menininko karjerą, kurią geriausiai apibūdina kasmet nuosekliai papildomas parodų ir albumų sąrašas. Šeškaus kūrybinė biografija susiklostė gana painiai, tačiau ilgainiui jo vardas imtas laikyti žyma, nusakančia lūžinį etapą Lietuvos sovietmečio fotografjos raidoje. Visa Šeškaus kūryba tarsi neturi krypties – ji be temų, be aiškiai išreikšto autorinio požiūrio. Fotografas demonstruoja pasyvaus stebėtojo poziciją ir kritiškai vertina metaforinį reprezentavimą, balansuoja tarp meninio nihilizmo ir kūrybinio akto fetišizmo.

Visą vasarą, visą rudenį Algirdo Šeškaus kūryba pristatoma Documenta 14 parodoje. Go Athens, go Kassel!

20.00 EUR

Against the Anthropocene

Autorius: T.J. Demos
Pavadinimas: Against the Anthropocene. Visual Culture and Environment Today
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Prieštaraujant Antropocenui kritiškai pristatoma pastaraisiais metais moksluose, menuose ir humanitarinėse studijose aktyviai diskutuojama Atropoceno sąvoka ir brėžiamos linijos žyminčios jos limitus. Aptariant šiuolaikinę vizualinę kultūrą — mokslo populiarinimo  portalus, nuotolinio stebėjimo ir SatNav generuojamus vaizdus, eko-aktyvistinius susibūrimus ir eksperimentinius meno projektus — knygoje Antropoceno terminas aptariamas už formalių jo, kaip, geologinio periodizavimo atkarpos, ribų. T.J. Demos teigia, kad šis plačiai paplitęs terminas šiandien naudojamas ideologiškai remiant neoliberalią gamtinio pasaulio financializaciją, antropocentristinę politinę ekonomiją ir geoinžineriją kaip vieną svarbiausių (o, anot Demos ir vieną grėsmingiausių) būdų klimato kaitai suvaldyti. Pasak autoriaus, tam, kad demokratizuotume sprendimus apie mūsų netolimą ateitį, nedelsiant turime ne tik permąstyti Antropoceną, bet ir aktyviai vystyti kūrybiškas dabarties alternatyvas.

18.00 EUR

What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with It?

Autorius: Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Stephen Squibb, Anton Vidokle (sud.)
Pavadinimas: What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with It? (e-flux reader)
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: periodiniai leidiniai, teorija ir filosofija
Turime:  ✔

Dažnai girdime, jog šiandien jau nebeturime kam adresuoti savo politinių reikalavimų. Bet tai netiesa. Mes turime vienas kitą. To, ko nebegalime gauti iš valstybės, partijos, sąjungos, viršininko, mes šiandien prašome iš vienas kito.

Šiais — post-humanizmo, post-realybės ir galbūt prieš-interneto, po-interneto ir kt. laikais —kas nutiko su meile? Nuo 2009 m., rūpestis, globa, troškimai ir susižavėjimai kryžiavosi tarpusavyje įvairiuose žurnalo e-flux numeriuose. Šie tekstai pagaliau surinkti į vieną rausvą rinktinę.

 

12.00 EUR

San Rocco #13. Pure Beauty

Autorius: Matteo Ghidoni (sud.)
Pavadinimas: San Rocco #13. Pure Beauty
Leidėjas: San Rocco
Skiltis: architektūra, periodiniai leidiniai
Turime:  ✔

18.00 EUR

Dorothea Lasky

collected poems

Autorius: Dorothea Lasky
Pavadinimas: -
Leidėjas: Fivehundred places
Skiltis: poezija
Turime:  ✔

10.00 EUR

Les Goddesses / Hemlock Forest

Autorius:  Moyra Davey
Pavadinimas: Les Goddesses / Hemlock Forest
Leidėjas: Dancing Foxes Press, Bergen Kunsthall
Skiltis: Artists' Writings 
Turime: 

Naujausia Niujorko menininkės Moyra'os Davey knyga yra sukurta pratęsiant du ankstesnius jos projektus: Les Goddesses (2011) ir Hemlock Forest (2016), kurie abu nuosekliai ištįso per tekstus, fotografijas ir filmus. Sluoksniuodama savistabą ir asmeninius pasakojimus su pastabomis apie kitų menininkų, rašytojų bei filmų kūrėjų gyvenimus ir kūrybą (tarp kurių — Mary Wollstonecraft, Chantal Ackerman, Karl ove Kanausgard ir penkios Davey seserys), knygoje menininkė tyrinėja prievartos, meninės kūrybos, šeimos, gyvenimo ir jo laikiškumo temas.

29.00 EUR

Mathew Dickman

new and collected poems

Autorius: Matthew Dickman
Pavadinimas: -
Leidėjas: Fivehundred places
Skiltis: poezija
Turime:  ✔

10.00 EUR

When the Sick Rule the World

Autorius: Dodie Bellamy
Pavadinimas: When the Sick Rule the World
Leidėjas: Semiotext(e)
Skiltis: literatūra
Turime: 

17.00 EUR

All The Stories

Autorius:  Dora Garcia
Pavadinimas: All The Stories
Leidėjas: Book Works
Skiltis: Artists' Writings 
Turime: ✔

20.00 EUR

Heather Christle

collected poems

Autorius: Heather Christle
Pavadinimas: -
Leidėjas: Fivehundred places
Skiltis: poezija
Turime:  ✔

10.00 EUR

Noelle Kocot

collected poems

Autorius: Noelle Kocot
Pavadinimas: -
Leidėjas: Fivehundred places
Skiltis: poezija
Turime:  ✔

10.00 EUR

How to Frame

Autorius: Barbara Gronau, Matthias von Hartz, Carolin Hochleichter (sud.)
Pavadinimas: How to Frame: On the Treshold of Performing and Visual Arts
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: meno teorija
Turime:  ✔

Tekstai: Claire Bishop, Ellen Blumenstein, Gabriele Brandstetter, Corpus-Network, Franz Anton Cramer, Boris Charmatz, Tim Etchells, Christian Falsnaes, Barbara Gronau, Dorothea von Hantelmann, Matthias von Hartz, Carolin Hochleichter, William Kentridge, Ragnar Kjartansson, La Ribot, Hans-Thies Lehmann, Rabih Mroué, Jörn Schafaff, Shelley Senter, Stefan Troebst, Katleen Van Langendonck, Catherine Wood, Adela Yawitz

16.00 EUR

Bulletins of the Serving Library #12

Autorius: Fancesca Bertolotti-Bailey, Stuart Bertolotti-Bailey, Angie Keefer, David Reinfurt (sud.)
Pavadinimas: Bulletins of the Serving Library
Leidėjas: Sternberg Press, The Serving Library
Skiltis: periodiniai leidiniai
Turime:  

Naujausias Bulletins of the Serving Library numeris stabteli ties perspektyvos terminu. Sykiais šis terminas naudojamas savitam požiūriui apibūdinti, kitąsyk - kažkam tokio bendro kaip aksonometrinė projekcija. Trumpai tariant, šiame numeryje aptariami įvairūs ir skirtingi būdai pasauliui tyrinėti. Jame galime rasti Vincenzo Latronico pastangas susisiekti su E.T., Lucy McKenzie pramanytų kvadlibetų kolekciją, Jumanos Mannos ir Roberto Wyatto pokalbį apie meną ir etiką, Saros Demeuse parengtą savalaikę TV serialo 'Lifestyles of the Rich and Famous' analizę, taip pat kitus Marko de Silvos, Abigailės Reynolds, Jameso Langdon'o ir Mathew Kneebone'o, Johano Hjerpeso žvilgsnius ir, žinoma, nepakartojamą 9mother9horse9eyes9.

20.00 EUR

Body Starting to Change

Body Starting to Change ( liet. Kūnas pradeda keistis) – tai dviejų menininkų pokalbis apie muziką. Septintajame dešimtmetyje, kai nepaisant draudimo užsienio radijo stotys Lietuvoje tapo plačiai prieinamos, jų transliuojamos žinios ir politiniai komentarai tapo svarbia alternatyvios edukacijos dalimi. Tačiau ne mažiau reikšmingos ar net dar svarbesnės buvo muzikinės programos, leidusios patirti jaunimo kultūros (ar subkultūros) vitališkumą anapus geležinės uždangos. Pokalbyje su Elena Narbutaite Deimantas Narkevičius dalinasi muzikos patirtimis, pradėdamas nuo šio 'bangų gaudymo' laikotarpio ir baigdamas 1993 metais, kai susipažinus su tuometine Londono muzikos scena dar kartą negrįžtamai pasikeitė menininko santykis su netolygiai kintančia miesto kultūra, žymėdamas lūžį, kurį anksčiau ar vėliau išgyveno daugelis. Leidinyje panaudotos Elenos Narbutaitės akvarelės, grupės 'Flower Travelling Band' albumo 'Satori' viršelio reprodukcija, kadrai iš naujojo Narkevičiaus filmo'2015 liepos 20' ir Marko Geffriaud grafika.

5.00 EUR

Nuotraukos dokumentams / Photographs for Documents

Autorius: Vytautas V. Stanionis, Gintaras Česonis (sud.)
Leidėjas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius
Skiltis: monografijos, menininkų knygos
Stock: 

Vytautas V. Stanionis (1949) albumo fotografijas išryškino radęs savo tėvo, taip pat fotografo, Vytauto Stanionio juostą, kurioje buvo užfiksuoti Seirijų miestelio ir jo apylinkių gyventojai. Šios fotografijos buvo sukurtos ir skirtos dokumentams, kai Sovietų valdžia keitė lietuviškus pasus į sovietinius. Tiesiai į akis žvelgia aštuoniasdešimt veidų. Bevardžiai vaizdai, kadaise turėję paliudyti, kad tai konkretus asmuo, dabar praranda savo tapatybę ir tampa savotiškomis pokario likimų alegorijomis ar metaforomis.

35.00 EUR

Mažoji a

Autorius: Tautvydas Bajarkevičius
Pavadinimas: Mažoji a
Leidėjas: Nerutina
Skiltis: menininkų tekstai, esė ir negrožinė literatūra
Turime: 

Tekstų rinktinėje mažoji a apjungiamos eseistikos, epistoliarikos, interviu, recenzijos, paralelinių tekstų, literatūrinių miniatiūrų, idėjų dienoraščio, meno kūrinių koncepcijos aprašymo formos. Knygoje pateikiamos autoriaus asmeninės interpretacijos šiuolaikinio meno, vizualiosios ir audityviosios kultūros temų bei diskursų atžvilgiu. Tačiau subjektyvi įžvalga čia kur kas svarbesnė už bešališką komentarą, užuominai teikiama pirmenybė prieš išplėtotą pasakojimą, o stilius ir retorika tampa neabejotinai svarbiausiu dėmeniu. Tekstų rinktinė priskirtina meninio rašymo (angl. art writing) žanrui, kurio pagrindinis bruožas – ne tiek tiesioginis ryšys su meno kūriniais, kiek temų, idėjų, kontekstų įkvėptas rašymas, įgaunantis savarankišką formą, poetiką, struktūrą ir naratyvą. Trijose knygos dalyse –  Eskizai ir etiudaiMiniatiūros ir dialogai, Užrašai – intriguojančiai atsiskleidžia įvairiapusiškos tokio rašymo savybės. Teksto malonumo ieškančiam skaitytojui prieš akis palengva atsiveria tam tikriems struktūriniams dėsniams pavaldi skonio paletė

8.00 EUR

The Long Road to Xico

Autorius: Maria Thereza Alves, Pedro de Llano (sud.)
Pavadinimas: The Long Road to Xico / El Largo Camino a Xico. Maria Thereza Alves 1991-2015
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: monografijos, parodų katalogai
Turime: 

The Long Road to Xico, 1991–2015 yra pirmoji brazilų menininkės Marios Therezos Alves monografija, parengta solo parodos Sivilijos Andaluz šiuolaikinio meno centre (2015) proga. Šiame leidinyje surinkta daugiau nei dvidešimt meninkės projektų, sukurtų tarp 1991-2015 m., tarp jų - retai parodose pristatomi ankstyvieji menininkės kūriniai.  Knygoje taip pat išrašyti Alves tekstai, kurie padeda įkurdinti jos kūrybą kultūrinėse ir politinėse devyniasdešimtųjų diskusijose - metu, kai menininkė tapo aktyviste JAV ir Brazilijoje, viena pirmųjų dalyvavusių post-kolojininės ir ekologinės minties diskursuose. Greta menininkės kūrinių ir tekstų, šioje monografijoje publikuojamos leidinio sudarytojo Pedro de Llano ir Kalifornijos universiteto (Santa Kruzas) menų ir vizualinės kultūros profesoriaus T. J. Demos esė. 

20.00 EUR

Samprotavimas apie metodą

Autorius: Rene Descartes, vertė - Gvidas Aloizas Bartkus
Pavadinimas: Samprotavimas apie metodą
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

10.00 EUR

Humanity's End

Autorius: Nicholas Agar
Pavadinimas: Humanity's End
Leidėjas: MIT Press
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime

Pasiūlymai tapti protingesniais už žymiausius šio amžiaus genijus ar gyventi bent tūkstantį metų atrodo tinkamo formato tik elektroninio pašto spam aplankui. Tačiau būtent tai mums siūlo radikalaus žmogaus tobulinimo atstovai, pristatydami technologijas ir terapijas, turinčias išpėsti mūsų gebėjimus už dabar žinomų žmogiškumo ribų. Knygoje Humanity's End (liet. Žmonijos pabaiga) Nicholas Agar pristato argumentus prieštarauajnčius radikalaus žmogaus tobulinimo idėjai ir kartu parodo pražūtingas jos pasekmes. 

Agar kritikuoja ir analizuoja pagrindines keturių radikalaus tobulinimo šalininkų idėjas: Ray Kurzweil'ą, teigiantį, jog technologijų dėka galėsime įveikti savo biologinę prigimtį ir jos trūkumas; Aubrey de Grey'jų, formuojantį ilgaamžiškumo terapijų diskursą; Nick'ą Bostrom'ą, plėtojantį tobulinimo racionalumo ir moralumo idėjas bei James'ą Hughes'ą, kurio vizija piešia tarp patobulintųjų ir netobulųjų egzituojančią harmoningą demokratiją.

  

23.00 EUR