SIX CHAIRS BOOKS – šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas

Arts of Living on a Damaged Planet

Autorius:  Anna Tsing, Heather Swanson, Elaine Gan, Nils Bubandt (sud.)
Pavadinimas: Arts of Living on a Damaged Planet
Leidėjas: Minnesota UP
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Žmogaus inicijuota klimato kaita trikdo daugelio rūšių gerbuvį- šios grėsmės akivaizdoje 'Arts of Living on a Damaged Planet' pasakojamos trapusavyje įsipainiojusias istorijos ir įvietinti naratyvai siųlo išeitį kaip skubius 'išgyvenimo menus'. Antologijoje surinkti antropologjos, ekologijos, mokslo tyrimų, meno, literatūros ir bioinformatikos tyrėjų darbai kuria kritinius ir kūrybinius įrankius bendram Antropoceno išgyevenimui.

Knygos temos sukasi apie dvi pagrindines figūras: Vaiduoklius, ir modernybės žiaurumo apsėstus gamtovaizdžius, ir Mostrus, arba tarprūšinį ir vidurūšinį socialumą.   

Tekstai: Karen Barad, Kate Brown, Carla Freccero, Peter Funch, Scott F. Gilbert, Deborah M. Gordon,  Donna J. Haraway, Andreas Hejnol, Ursula K. Le Guin, Marianne Elisabeth Lien, Andrew Mathews,  Margaret McFall-Ngai, Ingrid M. Parker, Mary Louise Pratt, Anne Pringle, Deborah Bird Rose, Dorion Sagan, Lesley Stern,  Jens-Christian Svenning

25.00 EUR

Object- Oriented Feminism

Autorius: K. Behar (sud.)
Pavadinimas: Object- Oriented Feminism 
Leidėjas: Minnesota UP
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Šioje knygoje surinkti tekstai tyrinėja feminizmo įsiveržimą į šiuolaikinius filosofinius diskursus, tokius kaip spekuliatyvusis realizmas, į objektą orientuotos ontologijos ir naujasis materializmas, kuriuos jungia atsigręžimas į daiktus, objektus ir medžiagą, kaip į pirminius tyrimo objektus.

Ši rinktinė parodo, o, drauge, ir formuoja į objektą orientuoto feminizmo vietą ilgoje ir įvairiose disciplinose matomoje feministinės teorijos istorijoje. Į objektą orientuotas feminizmas (OOF) išryškina tris pagrindinius aspektus feministinio mąstymo apie daiktus filosofijoje: politinį, apmąstant istorijas žmonių (įvairių rasių, moterų, vargšų), laikytų objektais; erotinį, siekiant sužadinti netikėtus daiktų susipainiojimus pasitelkiant humorą; etinį, atsisakant didžiųjų filosofinių teiginių ir pasirenkant kuklią etinę poziciją, pasiekiamą klystant.

Tekstai: Irina Aristarkhova, Karen Gregory, Marina Gržinić, Frenchy Lunning, Timothy Morton,  Anne Pollock, Elizabeth A. Povinelli, R. Joshua Scannell, Adam Zaretsky. 

26.00 EUR

The Nonhuman Turn

Autorius: R. Grusin (sud.)
Pavadinimas: The Nonhuman Turn
Leidėjas: Minnesota UP
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Ši knyga yra pirmoji, įvardijanti ir apibūdinanti - kartu šiais veiksmais ir suvienijanti - platų spektrą šiuolaikinių kritinių, teorinių ir filosofinių humanitarinių bei socialinių sričių tyrinėjimų po nežmogiškojo posūkio terminu. Kiekvienas iš siūlomų metodų stengiasi išstumti žmogų iš centrinės pozicijos, siekant išreikšti susirūpinimą ne-žmogumi, kiekvieno autoriaus įvardijamu skirtingai - kaip gyvūnas, kūnas, materialumas, technologijos ar organinės ir geofizinės sistemos.

Skirtingai nuo post-humanistinio posūkio, nežmogiškasis neseka teleologiniu suvokimu, kuris pradeda žmogumi ir veda į jo transformaciją į post-žmogų. Nežmogiškasis posūkis reikalauja sutikti, jog (perfrazuojant Bruno Latūrą) “mes niekada nebuvome žmonėmis”. Žmogus visada yra kartu (evoliucionuodamas, būdamas, bendradarbiaudamas) su ne-žmogumi.

Tekstai: Jane Bennett, Ian Bogost, Wendy Hui Kyong Chun, Mark B. N. Hansen, Erin Manning, Brian Massumi, Timothy Morton, Steven Shaviro, Rebekah Sheldon.

23.00 EUR

Alkibijadas

Autorius: Platonas, vertė - Vilius Bartninkas, komentarus parašė - Vytautas Ališauskas
Pavadinimas: Alkibijadas
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Antikoje Alkibijadas buvo laikomas geriausiu įvadu į Platono filosofiją. Tai dialogas, kuriame Sokratas aiškinasi kaip išugdyti tikrą politiką. Jo pašnekovas, jaunasis Atėnų elito atstovas Alkibijadas, nors, atrodytų, ir turėtų būti idealus tokio pokalbio partneris, kaip kad dažnai nutinka Platono Sokratui, toks toli gražu nėra. Nepaisant to, Sokrato įžvalgos apie tai, ką reiškia būti politiku, koks jo vaidmuo ir kokios atsakomybės, ataidi iki mūsų laikų netikėtai aktualiai. 

10.00 EUR

Charmidas

Autorius: Platonas, vertė - Alius Jaskelevičius
Pavadinimas: Charmidas
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Charmidas yra vienas iš Platono dialogų, kuriame Sokratas kalbina jauną ir populiarų vaikiną – Charmidą – apie tai, KĄ REIŠKIA BŪTI SANTŪRIAM? 

10.00 EUR

Against the Anthropocene

Autorius: T.J. Demos
Pavadinimas: Against the Anthropocene. Visual Culture and Environment Today
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

Prieštaraujant Antropocenui kritiškai pristatoma pastaraisiais metais moksluose, menuose ir humanitarinėse studijose aktyviai diskutuojama Atropoceno sąvoka ir brėžiamos linijos žyminčios jos limitus. Aptariant šiuolaikinę vizualinę kultūrą — mokslo populiarinimo  portalus, nuotolinio stebėjimo ir SatNav generuojamus vaizdus, eko-aktyvistinius susibūrimus ir eksperimentinius meno projektus — knygoje Antropoceno terminas aptariamas už formalių jo, kaip, geologinio periodizavimo atkarpos, ribų. T.J. Demos teigia, kad šis plačiai paplitęs terminas šiandien naudojamas ideologiškai remiant neoliberalią gamtinio pasaulio financializaciją, antropocentristinę politinę ekonomiją ir geoinžineriją kaip vieną svarbiausių (o, anot Demos ir vieną grėsmingiausių) būdų klimato kaitai suvaldyti. Pasak autoriaus, tam, kad demokratizuotume sprendimus apie mūsų netolimą ateitį, nedelsiant turime ne tik permąstyti Antropoceną, bet ir aktyviai vystyti kūrybiškas dabarties alternatyvas.

18.00 EUR

What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with It?

Autorius: Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Stephen Squibb, Anton Vidokle (sud.)
Pavadinimas: What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with It? (e-flux reader)
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: periodiniai leidiniai, teorija ir filosofija
Turime:  ✔

Dažnai girdime, jog šiandien jau nebeturime kam adresuoti savo politinių reikalavimų. Bet tai netiesa. Mes turime vienas kitą. To, ko nebegalime gauti iš valstybės, partijos, sąjungos, viršininko, mes šiandien prašome iš vienas kito.

Šiais — post-humanizmo, post-realybės ir galbūt prieš-interneto, po-interneto ir kt. laikais —kas nutiko su meile? Nuo 2009 m., rūpestis, globa, troškimai ir susižavėjimai kryžiavosi tarpusavyje įvairiuose žurnalo e-flux numeriuose. Šie tekstai pagaliau surinkti į vieną rausvą rinktinę.

 

12.00 EUR

How to Frame

Autorius: Barbara Gronau, Matthias von Hartz, Carolin Hochleichter (sud.)
Pavadinimas: How to Frame: On the Treshold of Performing and Visual Arts
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: meno teorija
Turime:  ✔

Tekstai: Claire Bishop, Ellen Blumenstein, Gabriele Brandstetter, Corpus-Network, Franz Anton Cramer, Boris Charmatz, Tim Etchells, Christian Falsnaes, Barbara Gronau, Dorothea von Hantelmann, Matthias von Hartz, Carolin Hochleichter, William Kentridge, Ragnar Kjartansson, La Ribot, Hans-Thies Lehmann, Rabih Mroué, Jörn Schafaff, Shelley Senter, Stefan Troebst, Katleen Van Langendonck, Catherine Wood, Adela Yawitz

16.00 EUR

Samprotavimas apie metodą

Autorius: Rene Descartes, vertė - Gvidas Aloizas Bartkus
Pavadinimas: Samprotavimas apie metodą
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime: 

10.00 EUR

Humanity's End

Autorius: Nicholas Agar
Pavadinimas: Humanity's End
Leidėjas: MIT Press
Skiltis: teorija ir filosofija
Turime

Pasiūlymai tapti protingesniais už žymiausius šio amžiaus genijus ar gyventi bent tūkstantį metų atrodo tinkamo formato tik elektroninio pašto spam aplankui. Tačiau būtent tai mums siūlo radikalaus žmogaus tobulinimo atstovai, pristatydami technologijas ir terapijas, turinčias išpėsti mūsų gebėjimus už dabar žinomų žmogiškumo ribų. Knygoje Humanity's End (liet. Žmonijos pabaiga) Nicholas Agar pristato argumentus prieštarauajnčius radikalaus žmogaus tobulinimo idėjai ir kartu parodo pražūtingas jos pasekmes. 

Agar kritikuoja ir analizuoja pagrindines keturių radikalaus tobulinimo šalininkų idėjas: Ray Kurzweil'ą, teigiantį, jog technologijų dėka galėsime įveikti savo biologinę prigimtį ir jos trūkumas; Aubrey de Grey'jų, formuojantį ilgaamžiškumo terapijų diskursą; Nick'ą Bostrom'ą, plėtojantį tobulinimo racionalumo ir moralumo idėjas bei James'ą Hughes'ą, kurio vizija piešia tarp patobulintųjų ir netobulųjų egzituojančią harmoningą demokratiją.

  

23.00 EUR